Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1967. Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους και δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων. Ιδιαίτερη τεχνογνωσία διαθέτουμε στις ασφαλίσεις σύνταξης και δημιουργίας κεφαλαίου, καθώς και οικογενειακής προστασίας.

Φιλοσοφία μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ο ασφαλιστής να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον ασφαλιζόμενο και στην εταιρία, ο άνθρωπος που θα εντοπίσει και θα εκμαιεύσει τις ανάγκες και θα δώσει τις καταλληλότερες λύσεις. Ο ρόλος του ανθρώπου ασφαλιστή δεν υποκαθίσταται από καμία απρόσωπη ασφαλιστική εταιρία ή τράπεζα. Τέλος πιστεύουμε ότι, πέρα από τη φερεγγυότητα, η οποία πρέπει να είναι δεδομένη, μία ισχυρή και άρτια οργανωμένη εταιρία διαμεσολάβησης, έχει την δύναμη να εκπροσωπεί σωστά τα συμφέροντα των πελατών της.