Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1967 και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους  σε όλους τους κλάδους . Ιδιαίτερη εξειδίκευση διαθέτουμε στα Προγράμματα Ιδιωτικής Σύνταξης και Δημιουργίας Κεφαλαίου.

Η σχεδόν αποκλειστική ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο τομέα μας επιτρέπει να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Ο μέσος Ευρωπαίος αποταμιεύει σε Συνταξιοδοτικά Προγράμματα το 36% των ρευστών διαθεσίμων του για να συμπληρώσει την εθνική του σύνταξη. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος στο 3%. Η σύγκλιση όμως είναι αναπόφευκτη,ειδικά με τά τους κλυδωνισμούς που δέχεται η κοινωνική ασφάλιση.

Σκοπός αυτής της σελίδας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση. Μία ενημέρωση που διαρκώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται.

Έργο μας είναι να προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις  που διατίθενται στην ασφαλιστική αγορά.

Όραμά μας να συνεισφέρουμε  στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς ισοβίου εισοδήματος, η έλλειψη του οποίου μπορεί να αποβεί μοιραία στην ψυχολογία, στην αυτοεκτίμηση, στην προσωπική ελευθερία, στην υγεία και εξαιτίας όλων αυτών, στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση θα παίξει και στην Ελλάδα τα ερχόμενα χρόνια καθοριστικό ρόλο στις συντάξεις και στη διασφάλιση ενός σεβαστού επιπέδου Ζωής.

Σε αυτήν την πορεία θέλουμε να είμαστε και να παραμείνουμε πρωταγωνιστές...

...Εμείς κι εσείς...

 


 

 

Έξι χρήσιμες συμβουλές